با سلام
ضمن قدردانی و تشکر از همکاری و زمانی که برای ما قرار داده اید، به اطلاع می رساند پرسشنامه که پیشتر در جهت انجام پژوهشی با عنوان " ارائه راهبردها و راهکارهای بهره گیری از ظرفیت شبکه اجتماعی اینستاگرام در راستای مدیریت و پیشگیری از تجمعات و اغتشاشات خیابانی (مطالعه موردی شهر تهران)" طراحی شده بود، با نظر کارشناسی شما سروران گرامی تکمیل و نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور حصول از پایداری در نتایج و کسب نظرات اجماعی خواهشمندیم باری دیگر ما را در این راه یاری نمایید و با حسن نظر خود نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمایید. بدیهی است نظرات اجماعی شما سروان گرامی در پرسشنامه مشخص گردیده است. سپاسگزاریم از اینکه باری دیگر ما را با دانش و تجربیات خود همراهی می نمایید.

با تشکر